TAGI:

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego oraz gminy i miasta Krzeszowice udzielane są przez podwykonawcę Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Pacjent może skorzystać osobiście z porady lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punkcie NiŚOZ, telefonicznie lub w przypadkach medycznie uzasadnionych z wizyty domowej w miejscu zamieszkania.

Świadczenia zdrowotne udzielane są wg. harmonogramu:

ü  codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego,

ü  w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 dnia danego do godziny 8:00 dnia następnego.

Świadczenia NiŚOZ realizowane są w następujących placówkach:

  1. Dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego:

Szpital Powiatowy w Chrzanowie,

(parter, paw. D, od strony parkingu, wejście do Podstawowej Opieki Zdrowotnej).

Numer kontaktowy dla pacjentów: 32 624 76 30

  1. II.Dla mieszkańców gminy i miasta Krzeszowice:

ambulatorium NiŚOZ, ul. Legionów Polskich 6,

32-065 Krzeszowice (wejście od strony dziedzińca).

Numer kontaktowy dla pacjentów: 519 307 603

W każdym przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, w stanach nagłych (np. uraz, wypadek) pacjent ma prawo zadzwonić na nr telefonu alarmowego: „112” i „999”.