Szpital Powiatowy w Chrzanowie informuje, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. realizuje bezpłatne programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia,m.in.:

Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy, który obejmuje badania cytologiczne u kobiet w wieku od 25 do 59 lat (tj. urodzone w latach 1962 - 1996). Badania przeprowadzane są raz na 3 lata. Porada obejmuje – wywiad, pobranie cytologii, ocenę wyniku cytologii, edukację w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Termin badania należy ustalić osobiście lub telefonicznie w Poradni Ginekologicznej, pawilon D, parter, nr tel. 32 624 75 41, w dniach wtorek: 9.00 - 12.00, środa: 10.00 - 13.00, czwartek: 10.00 - 14.00, piątek: 8.00 - 12.00.

Przy zapisie na ww. badania należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres, PESEL, przynależność do NFZ.