Szanowny Pacjencie,

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) jest jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, do którego zespoły ratownictwa medycznego naziemne i lotnicze transportują osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.

Przykładowe objawy stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego to: nagłe zatrzymanie krążenia; utrata przytomności; zaburzenia świadomości; drgawki; silny ból głowy; udar mózgu; porażenie kończyny; zaburzenia mowy; nagły ostry ból w klatce piersiowej; zaburzenia rytmu serca; nasilona duszność; nagły ostry ból brzucha; uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi; masywny krwotok z przewodu pokarmowego; ostra reakcja uczuleniowa; zatrucia np. lekami, środkami chemicznymi, gazami; rozległe oparzenia; odmrożenia; udar cieplny; wychłodzenie organizmu; porażenie prądem; podtopienie; mnogie obrażenia ciała; rozległe rany; złamania; zwichnięcia; amputacja urazowa.

SOR jest przeznaczony dla osób wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, nie zastępuje również lekarza poradni specjalistycznej. SOR nie jest pogotowiem ratunkowym. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w SOR polega na wstępnej ocenie stanu zdrowia, wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osoby, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

SOR jest oddziałem szpitalnym, w którym Pacjenci są hospitalizowani. Wypisy z SOR realizowane są w systemie całodobowym. Pobyt Pacjenta w SOR może zakończyć się przekazaniem do dalszej hospitalizacji do innego oddziału, przekazaniem do innego szpitala lub wypisem do domu.

W SOR całodobowo pełni dyżur zespół lekarzy, każdy z nich jest lekarzem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Każdy z lekarzy ma przypisaną grupę Pacjentów. Po zarejestrowaniu u każdego Pacjenta wykonywane są przez pielęgniarkę lub ratownika medycznego krótki wywiad medyczny i pomiary parametrów życiowych tzw. TRIAGE.

Nadany Pacjentowi podczas TRIAGE kod / kolor nie oznacza kolejności przyjęć, informuje o przypuszczalnym czasie oczekiwania.

Znaczenie poszczególnych kolorów:

kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem,

• kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do10 minut,

• kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut,

• kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut,

• kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut

Czas oczekiwania jest to czas do pierwszego kontaktu z lekarzem SOR.

Czas oczekiwania może ulec wydłużeniu w przypadku dużego obciążenia pracą personelu SOR.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2019, poz. 1213) SOR udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Lekarz SOR kieruje Pacjenta na badania i konsultacje specjalistyczne niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jeżeli zostanie wykluczony stan zagrożenia życia i zdrowia, lekarz SOR może wypisać Pacjenta bez postawienia ostatecznej diagnozy, z zaleceniem kontynuacji diagnostyki w warunkach ambulatoryjnych.

Po badaniu przez lekarza personel medyczny realizuje zlecenia lekarskie, może być wykonywana diagnostyka laboratoryjna i obrazowa. Czas oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych to około 1 do 3 godzin. Czas oczekiwania na wykonanie badania USG, na opisy zdjęć rentgenowskich oraz tomografii komputerowej zależy od obciążenia pracą lekarza radiologa i od stanu chorego. Może wystąpić sytuacja, w której po otrzymaniu wyników badań lekarz SOR zleci powtórzenie lub poszerzenie diagnostyki, zarówno laboratoryjnej, jak i obrazowej. Dopiero po otrzymaniu kompletu wyników badań lekarz podejmuje decyzję co do dalszego postępowania z Pacjentem, w tym co do wypisu do domu lub przekazania do innego oddziału Szpitala.

W przypadku zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia Pacjent ma do dyspozycji różne formy pomocy medycznej. Jeśli nie jest to stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, wówczas należy skorzystać z pomocy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ). Lekarz POZ zapewnia opiekę w przychodni od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 18:00, po godz. 18:00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i święta można skorzystać z pomocy lekarza NiŚOZ. Lekarz POZ i NiŚOZ udziela porad w warunkach ambulatoryjnych lub telefonicznie, a w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta.

W SOR nie wykonuje się diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej celem przyspieszenia terminów badań planowych. Z pomocy w SOR nie można skorzystać, aby zrealizować wizytę kontrolną w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, wykonać badania dodatkowe
i konsultacje specjalistyczne zalecone przez lekarza prowadzącego, uzyskać recepty na leki stosowane przewlekle, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do poradni specjalistycznych i zwolnienia lekarskiego nie związanych z udzielonym świadczeniem zdrowotnym w SOR.

W SOR personel medyczny dokłada starań, aby udzielone świadczenia zdrowotne były dobrej jakości. Prosimy mieć na uwadze, że w przypadku dużego obciążenia pracą nie każdemu Pacjentowi można udzielić świadczenia zdrowotnego natychmiast, pierwszeństwo mają Pacjenci w stanie zagrożenia życia.

Uprzejmie prosimy Pacjentów i ich rodziny o cierpliwość i zrozumienie.