Działając w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie opracowano procedurę Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa, w tym Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.

Celem procedury jest:

 

Zgłoszenie naruszenia prawa może być dokonywane z zachowaniem poufności za pomocą następujących kanałów:

Zgodnie z zapisami Dyrektywy, umożliwiamy Państwu także swobodny dostęp do szkolenia o prawach i sposobach zgłaszania naruszeń przez wszystkich zainteresowanych (pracowników, współpracowników, stażystów, kontrahentów, etc.)

Szkolenie o prawach i sposobach zgłaszania naruszeń przez wszystkich zainteresowanych