Telefony

Lekarze  (032) 624 - 76 – 46
Sekretariat (032) 624 – 76 – 41 
Pielęgniarki (032) 624 – 76 – 40

 

Ordynator
lek. med. Aldona Świętojańska-Leśniańska – specjalizacja z psychiatrii

Z-ca Ordynatora Oddziału
lek. med.  Anna Warzecha - specjalizacja z psychiatrii

Pielęgniarka koordynująca: mgr Renata Bębenek

Kadra lekarska

Psycholog

 

Profil i specyfika oddziału
Oddział znajduje się na parterze w pawilonie H. Dysponuje 26 łóżkami. Pacjenci objęci są interdyscyplinarną opieką medyczną przez wysoko wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów i terapeutów. Oddział psychiatryczny funkcjonuje na zasadach społeczności terapeutycznej. W oddziale prowadzone są sesje z terapii zajęciowej, muzykoterapii, gimnastyki i relaksacji, zebrania społeczności oraz inne formy zajęć grupowych, a także spacery po ogrodzie przyszpitalnym. Celem zapewnienia kompleksowości usług psychiatrycznych pacjenci mają możliwość kontynuowania leczenia w poradni zdrowia psychicznego.

Możliwości diagnostyczno- terapeutyczne
Na oddziale świadczone są usługi zdrowotne, diagnostyczne i terapeutyczne z zakresu:

Na oddziale świadczone są również usługi psychologiczne:

Oddział korzysta z bogatego zaplecza diagnostycznego szpitala – pracowni TK, RTG, analityki, mikrobiologii.

Perspektywa rozwoju
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych personelu medycznego, poprzez udział w kursach doskonalących, warsztatach terapeutycznych i innych formach szkoleń organizacyjnych przez instytucje naukowe, co gwarantuje udzielanie świadczeń psychiatrycznych na najwyższym poziomie. Rozszerzenie zakresu działalności psychiatrycznej o świadczenia zdrowotne realizowane w warunkach domowych, poprzez utworzenie zespołu leczenia środowiskowego.

wykaz wykonywanych procedur na Oddziale Psychiatrycznym