TAGI:

PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Chrzanowie składa serdeczne podziękowania Zespołowi Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini oraz Szkolnemu Klubowi Wolontariatu i Bibliotece Szkolnej

za zorganizowanie zbiórki charytatywnej na rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie w ramach akcji „Kolorowy Powrót do zdrowia”. W ramach akcji dla naszych małych pacjentów zostały przekazane: książeczki do czytania, kolorowanki, woda mineralna oraz słodycze.