Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie”.