Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Szpital Powiatowy w Chrzanowie informuje, iż z dniem 30 kwietnia 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. "Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie".

Całkowita wartość projektu wynosi 14 391 090,70 zł, przyznane dofinansowanie wynosi 10 730 854,28 zł.

Przedmiotem projektu jest:

-       przebudowa oddziałów szpitalnych: Oddziału Neonatologii, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Bloku Porodowego,

-       przebudowa Oddziału Pediatrycznego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych,

-       modernizacja łazienek,

-     zakup aparatury medycznej (m. in. 2 aparaty USG, 3 aparaty do znieczulania, stół operacyjny, narzędzia laparoskopowe, videogastroskop, videokolonoskop, kolumna endoskopowa, kolumna laparoskopowa, kolumna histeroskopowa, 45 łóżek elektrycznych, kardiomonitory, pompy infuzyjne).