TAGI:

Osoby ubiegające się o pracę w tutejszym Szpitalu proszone są o składanie aktualnego CV opatrzonego klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji:

zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych z późniejszymi zmianami oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie”.

 *niepotrzebne skreślić

 

W przypadku braku powyższej klauzuli lub braku podpisu osoby składającej podanie pod klauzulą, oferta pracy zostanie odesłana do nadawcy, w celu uzupełnienia. 

 

Klauzula informacyjna do pobrania

Informacja dla osób ubiegających się o pracę w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie