TAGI:

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE
UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy


SALOWA/SALOWY
w Dziale Epidemiologii i Higieny Szpitalnej


umowa o pracę na czas określony
pełny etat
nazwa stanowiska pracy, wymiar etatu, rodzaj umowy

1. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie podstawowe

2. Wymagania dodatkowe:
Preferowane doświadczenie na stanowisku salowej/salowego

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Pomoc w pielęgnacji pacjentów
Utrzymanie w czystości łóżek, stolików przyłóżkowych
Utrzymanie w czystości pomieszczeń szpitalnych na wyznaczonym odcinku pracy

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: ), składać osobiście na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (ul. Topolowa 16, pawilon D, II piętro) lub przesyłać pocztą na adres Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów,
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko salowa/salowy” w terminie do dnia 24.07.2020r.
Kontakt: Sekcja Kadr Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
tel. 32 624 7006, 32 624 7511.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji:
• bieżącej rekrutacji*
• przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
• bieżącej i przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie”.
*niepotrzebne skreślić

Chrzanów, dnia 15.07.2020r

                                                                                                                                                  Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie