TAGI:

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

Pielęgniarki

umowa o pracę.

  1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie średnie lub wyższe medyczne
  2. aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV)
  2. list motywacyjny

       c) dokument poświadczający wykształcenie i prawo wykonywania zawodu

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: ), składać osobiście na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (ul. Topolowa 16, pawilon D, II piętro) lub przesyłać pocztą na adres Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pielęgniarki.

Kontakt: Sekcja Kadr Szpitala Powiatowego w Chrzanowie tel. 032 624 7005; 032 624 7006,

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z późn. zm”.

Chrzanów, dnia 01.04.2020 r.