TAGI:

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Chrzanowie przedstawia wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Ogłoszenie wyników konkursu 24.03.2017r.