TAGI:

Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu konkursu ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Szpital Powiatowy w Chrzanowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego w dniu 2014-12-19 konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Komisja konkursowa dokonała wyboru następujących ofert:
 W zakresie wykonywania zabiegów neurochirurgicznych w oddziałach szpitala

Wybrano ofertę – Specjalistyczna Praktyka Neurochirurgiczna- Wojciech Kukier, ul. Podgórna 6a, 43-195 Mikołów; Specjalistyczna Praktyka Neurochirurgiczna- Wojciech Ślusarczyk ul. Reymonta 21/36, 43-100 Tychy.

 W zakresie świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza anestezjologa do zabiegów neurochirurgicznych

Działając na podstawie rozdziału XII pkt 4 Regulaminu i szczegółowych warunków konkursu ofert – Udzielający Zamówienia unieważnia konkurs w powyższym zakresie.

 

                                                                                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                                                                               Szpitala Powiatowego w Chrzanowie