TAGI:

Chrzanów, dnia 2018-03-08

Informacja

o zmianie w Regulaminie i szczegółowych warunkach konkursu ofert

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16

zgodnie z § 8ust.6 Regulaminu Przeprowadzania Konkursów Ofert na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych (Świadczeń Opieki Zdrowotnej) Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

zmienia

załącznik nr 1 do Regulaminu i szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

Pakiet nr 1:

Pakiet nr 2:

 

Zmiana zostaje udostępniona na stronie internetowej Szpitala.

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

lek. med. Izabela Kiełbalska

załącznik nr 1 do Regulaminu