TAGI:

Nr sprawy : 23/2020

Data ogłoszenia: 2020-03-13

Przedmiot przetargu

Przegląd obiektów budowalnych Szpitala

Opis

Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy

Prawo Zamówień Publicznych

(wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro).

  1. Przedmiot zamówienia: j.w
  2. Rodzaj zamówienia: usługa
  3. Tryb postępowania: art. 4 pkt.8 ustawy PZP
  4. Termin składania ofert: 23.03.2020  zmiana terminu na 25.03.2020

Dokumenty do pobrania: