TAGI:

Nr przetargu: 19/2020

Data ogłoszenia: 2020-03-05

Przedmiot sprawy

Dostawa gazów medycznych

Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych

– art. 4 pkt.8 ustawy PZP (wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro).

  1. Przedmiot zamówienia:j.w
  2. Rodzaj zamówienia: Dostawa
  3. Tryb postępowania: art. 4 pkt.8 ustawy PZP
  4. Termin składania ofert: 11.03.2020

Dokumenty do pobrania: