TAGI:

Nr przetargu: 18/2020

Data ogłoszenia: 2020-02-27

Przedmiot przetargu

Dostawa materiałów do centralnej sterylizatorni

Opis

 OGŁOSZENIE (BZP 517434-N-2020 z dnia 2020-02-27 r.)

  1. Przedmiot zamówienia: j.w
  2. Rodzaj zamówienia: Dostawa
  3. Tryb postępowania: przetarg nioegraniczony
  4. Termin składania ofert: 06.03.2020 zmiana terminu na 11.03.2020

Dokumenty do pobrania: