TAGI:

FE Inrastruktura i Srodowisko rgb 1

Niniejsze zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

w ramach projektu pn. „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego  w Chrzanowie

Nr sprawy: 13/2019

Data ogłoszenia:2019-03-05

Przedmiot przetargu

Dostawa sprzętu komputerowego dla SOR ( powtorka)

Opis

OGŁOSZENIE: Baza konkurencyjności Ogłszenie nr 1170973 (pdf. 05.03.2019) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170973

  1. Przedmiot zamówienia: j.w
  2. Rodzaj zamówienia: Dostawa
  3. Tryb postępowania: art. 4 pkt. 8
  4. Termin składania ofert: 13.03.2019

Dokumenty do pobrania: