TAGI:

4 ostatnie

 

Nr przetargu: 01/2019

Data ogłoszenia: 2019-01-14

Przedmiot przetargu

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja projektu pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”

 

Niniejsze zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym

Opis

OGŁOSZENIE (BZP nr 503423-N-2019 z dnia 2019-01-14 r.)

  1. Przedmiot zamówienia: jw
  2. Rodzaj zamówienia: robota budowlana
  3. Tryb postępowania: licytacja elektroniczna
  4. Termin składania wniosków: 22.01.2019

Dokumenty do pobrania: