TAGI:

Nr sprawy: 135/2018

Data ogłoszenia: 2018-12-18

Przedmiot przetargu

Zakup licencji HIS

Opis

Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy

Prawo Zamówień Publicznych

(wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro)

 

  1. Przedmiot zamówienia: j.w
  2. Rodzaj zamówienia: Dostawa
  3. Tryb postępowania: art. 4 pkt.8 ustawy PZP
  4. Termin składania ofert: 20.12.2018

Dokumenty do pobrania: