TAGI:

Nr sprawy: 133/2018

Data ogłoszenia: 2018-12-12

Przedmiot przetargu

Dostawa monitora do pomiarów hemodynamicznych

Opis

Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy

Prawo Zamówień Publicznych (wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro)

 

  1. Przedmiot zamówienia: j.w
  2. Rodzaj zamówienia: dostawa
  3. Tryb postępowania: art. 4 pkt.8 ustawy PZP
  4. Termin składania ofert: 17.12.2018

Dokumenty do pobrania: