TAGI:

4 ostatnie

Nr przetargu: 131/2018

Data ogłoszenia:2018-12-11

Przedmiot przetargu

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja projektu pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów  Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”

Niniejsze zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym

Opis

OGŁOSZENIE (BZP 24591 -2014 z dnia 07.02.2014)

  1. Przedmiot zamówienia: j.w
  2. Rodzaj zamówienia: robota budowlana
  3. Tryb postępowania: licytacja lektroniczna
  4. Termin składania wnisków: 19.12.2018

Dokumenty do pobrania: