TAGI:

4 ostatnie

 

Nr przetargu: 108/2018

Data ogłoszenia: 2018-11-07

Przedmiot przetargu

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja projektu pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”

Opis

OGŁOSZENIE (BZP 645121-N-2018 z dnia 2018-11-07 r. )

  1. Przedmiot zamówienia: j.w
  2. Rodzaj zamówienia: robota budowlana
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  4. Termin składania ofert: 22.11.2018  zmiana terminu na 27.11.2018 30.11.2018

Dokumenty do pobrania: