TAGI:

FE Inrastruktura i Srodowisko rgb 1

Nr przetargu: 107/2018

Data ogłoszenia:2018-11-02

Przedmiot przetargu

Dostawa sprzętu komputerowego dla SOR

w ramach projektu pn. „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”

Niniejsze zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Opis

OGŁOSZENIE (BZP 643932-N-2018 z dnia 2018-11-02 r.)

  1. Przedmiot zamówienia:j.w
  2. Rodzaj zamówienia: Dostawa
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  4. Termin składania ofert:  14.11.2018

Dokumenty do pobrania: