TAGI:

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

OPERATOR CIŚNIENIOWYCH STERYLIZATORÓW

w Centralnej Sterylizatorni

nazwa stanowiska pracy

1 etat, umowa na okres próbny (docelowo nieokreślony)

1 etat, umowa na czas określony (zastępstwo nieobecnego pracownika)

wymiar etatu, rodzaj umowy

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie średnie
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Wykształcenie: Technik sterylizacji
  2. preferowane doświadczenie na stanowisku technika sterylizacji/ operatora ciśnieniowych sterylizatorów
  3. cechy osobowości samodzielność, komunikatywność
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Kwalifikowanie sprzętu do sterylizatorów ze względu na rodzaj materiału, przeznaczenie sterylizatora,
 2. Prowadzenie kontroli fizycznej i chemicznej autoklawów oraz kontrola chemiczna pakietów,
 3. Segregacja narzędzi oraz mycie i dezynfekcja.
 4. życiorys (CV)
 5. list motywacyjny
 6. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, certyfikaty)
 1. Wymagane dokumenty:

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: ), składać osobiście na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (ul. Topolowa 16, pawilon D, II piętro) lub przesyłać pocztą na adres: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko OPERATOR CIŚNIENIOWYCH STERYLIZATORÓW” w terminie do dnia 06.05.2018r.

Kontakt: Sekcja Kadr Szpitala Powiatowego w Chrzanowie tel. 32 624 7511; 32 624 7006,.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji:

zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych z późniejszymi zmianami oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie”.

 *niepotrzebne skreślić

Chrzanów, dnia 29.04.2019r.                                                                            .......................................

podpisał

Dyrektor Szpitala