Telefony

Lekarze  (32) 624 - 73 - 44 
Sekretariat (32) 624 - 73 - 54
Pielęgniarka (32) 624 - 73 - 48
Pielęgniarki - pododdział Chemioterapii  (32) 624 - 73 - 53


Ordynator
dr n. med. Rafał Harat - specjalizacja z chorób płuc, specjalizacja z chorób wewnętrznych

Z- ca Ordynatora Oddziału
lek. med. Bogdan Krok - specjalizacja z chorób płuc,  specjalizacja z alergologii

Kierownik pododdziału Chemioterapii:

lek. med. Beniamin Pogoda - specjalizacja z chemioterapii nowotworów, specjalizacja
z chorób płuc, specjalizacja z chorób wewnętrznych

Pielęgniarka koordynująca: Józefa Sowa

Kadra lekarska

 Profil i specyfika oddziału

Oddział znajduje się na VII piętrze, w pawilonie A. Posiada 54 łóżek zlokalizowanych
w salach 2 i 3 łóżkowych. Od 1 października 2018r. w wyniku reorganizacji w strukturę Oddziału Chorób Płuc włączono 8 – łóżkowy Oddział Chemioterapii.

Na Oddziale Chorób Płuc i Chemioterapii prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego, chorób nowotworowych i ogólno internistycznych. Oddział pełni całodobowy dyżur. Atutem oddziału jest wykwalifikowany, doświadczony zespół lekarski i pielęgniarski oraz nowoczesna aparatura medyczna.

Hospitalizowani w oddziale pacjenci mają zapewnioną kompleksowość usług i możliwość kontynuacji leczenia w przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych: Poradni Pulmonologicznej oraz Poradni Onkologicznej i innych zgodnie ze specyfiką schorzenia.

Oddział dysponuje 4 łóżkami intensywnej opieki medycznej oraz 4 łóżkami intensywnego nadzoru pulmonologicznego z możliwością leczenia nieinwazyjną wentylacją mechaniczną (NIW). W 2017 r. Oddział Chorób Płuc przystąpił i został zakwalifikowany do programu tworzenia sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej dofinansowanego z Ministerstwa Zdrowia. Na oddziale prowadzona jest diagnostyka bezdechu sennego oraz diagnostyka chorób nowotworowych z następowym konsylium interdyscyplinarnym. Pacjenci ze schorzeniami POCHP zostali objęci procedurą tlenoterapii domowej przy pomocy koncentratorów tlenowych. Obecnie zaopatrywanych jest 70 pacjentów. Prowadzona jest również kontrola pacjentów z leczeniem respiratorem domowym.

Na oddziale realizowany jest również program lekowy – leczenie ciężkiej astmy alergicznej i włóknienia płuc.

Oddział posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na prowadzenie specjalizacji i staży kierunkowych z zakresu chorób płuc.

 

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne

 Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy aparaturę, w tym videobronchoskopy, USG transbronchialne. W pracowni bronchoskopii czynnej całodobowo, rocznie wykonuje się około 1200 badań bronchoskopowych i około 200 badań ultrasonograficznych wewnątrzoskrzelowych. Realizowane są biopsje przezoskrzelowe, USG wewnątrzoskrzelowe (EBUS), biopsje cienkoigłowe narządów powierzchownych (węzły chłonne, tarczyca, sutek) i głębokich (płuca, śródpiersie, wątroba, nadnercza, węzły chłonne okołoaortalne), pobierany jest materiał do badań histologicznych i cytologicznych,

Oddział posiada pracownię spirometryczną z możliwością wykonywania badań prowokacji skurczu oskrzeli i podatności płuc. W swojej strukturze oddział prowadzi również pracownię ultrasonograficzną. Badania ultrasonograficzne pacjentów są wykonywane przez lekarzy oddziału.

Możliwość wykonywania innych badań diagnostycznych zapewniają pracownie i zakłady diagnostyczne szpitala.

 

Informacje dodatkowe


Kadra medyczna stale podwyższa kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach doskonalących, sympozjach i konferencjach naukowo-szkoleniowych oraz zdobywając kolejne specjalizacje. Ponadto wdraża w praktyce nowoczesne techniki leczenia schorzeń, między innymi leczenie bezdechu sennego.
W codziennej działalności oddział współpracuje z wysokospecjalistycznymi ośrodkami klinicznymi i Konsultantem Wojewódzkim ds. Pulmonologii. W razie potrzeby istnieje możliwość przeprowadzania konsultacji onkologicznej i torakochirurgicznej realizowanych przez lekarzy współpracujących z oddziałem.

Pododdział Chemioterapii

 

Profil i specyfika pododdziału:

 

Pododdział znajduje się w strukturze Oddziału Chorób Płuc i Chemioterapii.

Dysponuje 8 łóżkami i zapleczem przygotowanym do podawania cytostatyków.

W pododdziale prowadzone jest leczenie nowotworów zgodne ze standardami rekomendowanymi przez Centrum Onkologii i Krajowego Konsultanta ds. Onkologii. Pacjenci mają możliwość skorzystania ze świadczeń w trybie ambulatoryjnym, jak również w trybie stacjonarnym. Wielolekowe cykle chemioterapii stosowane są przy użyciu nowoczesnego sprzętu bezpiecznego dla pacjentów i personelu. Oddział specjalizuje się w leczeniu cytostatycznym schorzeń nowotworowych z ukierunkowaniem na:

Opiekę nad pacjentem zapewnia wysoko wykwalifikowany zespół lekarski i pielęgniarski.

 

Możliwości diagnostyczno- terapeutyczne:

W diagnozowaniu schorzeń nowotworowych oddział korzysta z nowoczesnych metod na bazie pracowni: rentgenodiagnostyki konwencjonalnej, TK, rezonansu magnetycznego, mammografii, USG, pracowni histopatologicznej, mikrobiologicznej, analitycznej, bronchoskopowej i innej endoskopowej. Istnieje możliwość biopsji narządów pod kontrolą USG.

W przypadkach uzasadnionych klinicznie pacjenci hospitalizowani mają zapewnioną
w oddziale możliwość konsultacji chirurgicznej, chirurgii onkologicznej, urologicznej, torakochirurgicznej i innej.

Informacje dodatkowe:

Szybkie ustalanie rozpoznania i wdrożenie właściwego leczenia jest możliwe dzięki stałej współpracy z wysokospecjalistycznymi ośrodkami medycznymi.

 

Perspektywy rozwoju:

 

Stopniowe rozszerzanie działalności poprzez wprowadzanie nowych świadczeń z zakresu chemioterapii chorób nowotworowych.

 

wykaz wykonywanych procedur na Oddziale Chorób Płuc

wykaz wykonywanych procedur w pododdziale Chemioterapii

 

Oddział Pulmonologiczny

„Zespół medyczny Oddziału Chorób Płuc” fot. Ł. Kulak