TAGI:

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł dr D. med. Józef Żak, wieloletni pracownik i Ordynator Oddziału Wewnętrznego II Szpitala Miejskiego w Chrzanowie.

Dr n. med. Józef Żak posiadał duży zasób wiedzy fachowej. W czasie zatrudnienia dał się poznać jako sumienny i zaangażowany w realizowane projekty pracownik.

Cieszył się ogromnym autorytetem i popularnością w środowisku pracy. Konsekwentnie pogłębiał swoje kwalifikacje zawodowe, wykazując duże zainteresowanie postępem wiedzy medycznej co skutkowało, że był wielokrotnie nagradzany za pracę zawodową ispołeczną

W kontaktach z pacjentem, pozostawał zawsze życzliwy i empatyczny, co budziło zaufanie wśród pacjentów

Dyrekcja i Pracownicy składają Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia.

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                   pieczDyrektor