I. Telefony alarmowe

Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112. Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 00.

 

II. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego

Od dnia 1 marca 2011r. świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego udziela Miejskie Centrum Medyczne w Libiążu, tj. codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego.

 1. Każdy pacjent zadeklarowany do lekarza POZ przy Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie w razie zachorowania w w/w godzinach zobowiązany jest udać się do jednego z trzech punktów zlokalizowanych w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu:
  Chrzanów, ul. Sokoła 19, tel. 32 623 56 87
  Trzebinia, ul. ZWM 23, tel. 32 44 03 905
  Libiąż, ul. 9 maja 2, tel. 32 627 14 21
  Placówki te realizują również wizyty domowe w miejscu zamieszkania pacjenta.Wizyty domowe należy zgłaszać na nr tel.: 32 623 56 87; 32 44 03 905; 32 627 14 21.

 2. W przypadku nagłego zachorowania (np. gorączka, bóle głowy, brzucha, wysokie ciśnienie) pacjent winien skorzystać z porady lekarskiej udzielanej w w/w punktach.
 3. W każdym przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, w stanach nagłych (np. uraz, wypadek) pacjent ma prawo zadzwonić na nr telefonu alarmowego: „112" i „999".

 

III. I N F O R M A C J A dla kobiet

Zapraszamy wszystkie Panie, a przede wszystkim te, które w tym roku kończą 50 lat tj. urodzone w roku 1964 niezależnie od daty urodzenia na bezpłatne badanie mammografii.
Program skierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat urodzonych w latach 1945-1964, ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich 2 lat nie poddawały się badaniu lub otrzymały pisemne wskazanie do wykonania mammografii po upływie roku. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.
Termin badania należy ustalić osobiście lub telefonicznie w rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej, pawilon B, I piętro, tel. (032) 624 74 14 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -13.00.
Panie mogą zgłaszać się już teraz. Zapewniamy krótkie terminy badań

Serdecznie zapraszam
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
Krzysztof Kłos

 

IV. Dzień Otwarty w Oddziale Położnictwa i Sali Porodowej

Przyjdź, zobacz - przekonaj się!
Szpital Powiatowy w Chrzanowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych mam organizuje Dzień Otwarty w Oddziale Położnictwa i Sali Porodowej.
Zapraszamy w każdą trzecią sobotę miesiąca o godz. 11:00. Planowany czas spotkania 60 min.

Spotkanie przebiegać będzie wg określonego harmonogramu:

 1. Omówienie roli i zadania planu porodu.
 2. Poinformowanie o niezbędnej dokumentacji i rzeczach osobistych, które ciężarna powinna posiadać.
 3. Zapoznanie z Oddziałem Położnictwa i Salą Porodową oraz topografią tych komórek organizacyjnych. Jeżeli ze względów organizacyjnych nie będzie to możliwe, zamiennie przedstawiamy krótki film w którym wyczerpująco pokażemy oddział i jego zadanie.
 4. Zapoznanie z metodami i sprzętem łagodzącym ból porodowy.
 5. Dyskusja i udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32-624-71-84
Ustalamy grupy od 6 do 8 osób.
Zapraszamy

 

V. Dokumenty do pobrania dla pacjentów:

 1. Ankiety satysfakcji pacjenta
  Prosimy o pobieranie ankiet oraz po ich wypełnieniu przesłanie na adres e-mail:

  Ankieta satysfakcji pacjenta - poradnie - pobierz
  Ankieta satysfakcji pacjenta - izba przyjęć - pobierz
  Ankieta satysfakcji pacjenta - dializy - pobierz

 2. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej - pobierz
  Karta udostępniania dokumentacji medycznej - pobierz
 3. Upoważnienie do odbioru wyników badań - wzór

Mając na uwadze zapewnienie poufności informacji dotyczących stanu zdrowia Pacjentów wprowadzone zostało do użytku, pisemne upoważnienie do odbioru wyniku badania rentgenowskiego przez inne osoby. Upoważnienie powinien pacjent przekazać osobie odbierającej wyniki jego badań, jeżeli nie jest w stanie osobiście ich odebrać. Upoważnienie może być wypisane na druku dostępnym w rejestracji ZDO, stornie internetowej Szpitala Powiatowego w Chrzanowie http://www.szpital-chrzanow.pl lub odręcznie, zawierające informacje, tak jak we wzorze.

 

VI. Informacje na temat konkursów ogłaszanych przez Dyrekcję Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

 

VII. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską:

Szpital uczestniczy w projekcie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet II "Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia".